Duyurular

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda 07.11.2016 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

2017 yılında; 7 adet ihraç ile toplamda 1 milyar 620 milyon TL'lik kira sertifikası / sukuk ihracı gerçekleştirildi.

1 Aralık 2017 tarihli 450 milyon TL'lik ihraç; o döneme kadar gerçekleştirilen en yüksek tutarlı tahsisli sukuk ihracı olarak basında ses getirdi.

2018 yılında ise Haziran sonu itibariyle 10 adet ihraç ile toplamda yaklaşık 1 milyar 564 milyon TL'lik kira sertifikası / sukuk satışı gerçekleştirildi.

6 Mart 2018'de gerçekleştirilen 500 milyon TL'lik tahsisli kira sertifikası satışı ile 2017 yılındaki rekor geliştirildi.

12 aylık süre içerisinde 17 tertip ihraç ile toplamda 3 milyar 183 milyon 930 Bin 165 TL'lik sukuk ihracı hacmine ulaşıldı.

30 Haziran 2018 itibariyle, tedavülde 1.18 milyar TL'lik kira sertifikamız bulunmaktadır.