Duyurular

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda 07.11.2016 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

2017 yılında; 7 adet ihraç ile toplamda 1 milyar 620 milyon TL'lik kira sertifikası / sukuk ihracı gerçekleştirildi.

1 Aralık 2017 tarihli 450 milyon TL'lik ihraç; o döneme kadar gerçekleştirilen en yüksek tutarlı tahsisli sukuk ihracı olarak basında ses getirdi.

2018 yılında ise Kasım sonu itibariyle 22 adet ihraç ile toplamda yaklaşık 3.87 milyar TL'lik kira sertifikası / sukuk satışı gerçekleştirildi.

6 Mart 2018'de gerçekleştirilen 500 milyon TL'lik tahsisli kira sertifikası satışı ile 2017 yılındaki rekor geliştirildi.

17 aylık süre içerisinde 29 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 5,49 milyar TL'lik sukuk ihracı hacmine ulaşıldı.

30 Kasım 2018 itibariyle, tedavülde yaklaşık 1.6 milyar TL'lik kira sertifikamız bulunmaktadır.