Duyurular

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda 07.11.2016 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

2018 yılında; 24 adet ihraç ile toplamda yaklaşık 4.4 milyar TL'lik kira sertifikası / sukuk satışı gerçekleştirildi.

6 Mart 2018'de gerçekleştirilen 500 milyon TL'lik tahsisli kira sertifikası satışı ile 2017 yılındaki rekor geliştirildi.

2019 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 6 adet ihraç ile yaklaşık 1,4 milyar TL'lik satış yapıldı.

20 aylık süre içerisinde 37 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 7,4 milyar TL'lik sukuk ihracı hacmine ulaşıldı.

28 Şubat 2019 itibariyle, tedavülde yaklaşık 1.9 milyar TL'lik kira sertifikamız bulunmaktadır