Duyurular

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda 07.11.2016 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

2017 yılında; 7 adet ihraç ile toplamda 1 milyar 620 milyon TL'lik kira sertifikası / sukuk ihracı gerçekleştirildi.

1 Aralık 2017 tarihli 450 milyon TL'lik ihraç; o döneme kadar gerçekleştirilen en yüksek tutarlı tahsisli sukuk ihracı olarak basında ses getirdi.

2018 yılında ise Aralık sonu itibariyle 24 adet ihraç ile toplamda yaklaşık 4.37 milyar TL'lik kira sertifikası / sukuk satışı gerçekleştirildi.

6 Mart 2018'de gerçekleştirilen 500 milyon TL'lik tahsisli kira sertifikası satışı ile 2017 yılındaki rekor geliştirildi.

18 aylık süre içerisinde 31 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 6 milyar TL'lik sukuk ihracı hacmine ulaşıldı.

31 Aralık 2018 itibariyle, tedavülde yaklaşık 1.65 milyar TL'lik kira sertifikamız bulunmaktadır.